Bezpečnost potravin

Karotka prevencí demence?

Vydáno: 24. 11. 2007
Autor: pospisilova

Dlouhodobý přísun antioxidantu beta-karotenu může redukovat pokles kognitivních schopností.

Výzkumníci z Harvard Medical School zjistili, že dlouhodobý příjem beta-karotenu je spojen s redukováním úbytku kognitivních schopností. Beta-karoten je antioxidant nacházející se v červené, oranžové, žluté a zelené zelenině a ovoci a může se metabolizovat na vitamin A. Autoři vycházeli z toho, že jedním z hlavních faktorů úbytku kognitivních schopností může být dlouhodobé poškozování buněk působením oxidačního stresu, přičemž antioxidanty mohou oxidační stres redukovat prostřednictvím neutralizace volných radikálů. Předpokládají proto, že dlouhodobý přísun antioxidantů může redukovat pokles kognitivních schopností. V rámci výzkumu byly sledovány dvě skupiny mužů ve věku 65 let a výše ze studie Physicians Health Study II, z nichž první byla dlouhodobě (18 let) sledovaná skupina 4 052 mužů, druhá zahrnovala 1 904 mužů sledovaných po dobu 1–4 let. V obou případech muži užívali každý druhý den buď 50 mg beta-karotenu, nebo placebo. U mužů krátkodobé studie nebyly zaznamenány žádné podstatné rozdíly v účincích při konzumací beta-karotenu, resp. placeba, u dlouhodobých studií ale skupina s beta-karotenem vykazovala oproti skupině s placebem výrazně vyšší skóre u kognitivních testů. Autoři zdůrazňují, že i relativně nevelké rozdíly v kognitivních schopnostech, zejména verbální paměti, mohou podstatně snížit eventuální riziko demence a tudíž dlouhodobá konzumace beta-karotenu může mít na lidské zdraví značný vliv. V této souvislosti je ale třeba upozornit, že suplementy beta-karotenu mohou zvyšovat u kuřáků riziko rakoviny plic a že vysoké dávky antioxidantů mohou mít pro lidské zdraví i negativní důsledky. Článek byl publikován v časopisu Archives of Internal Medicine, 167 (20), 2007, s. 2177–2183.