Bezpečnost potravin

Karcinogenní účinky aromatických nitrosloučenin: výzkum v ČR

Vydáno: 13. 1. 2003
Autor:

GA ČR a MŠMT ČR podpořily projekt řešený na Univerzitě Karlově.

Aromatické nitrosloučeniny jsou významnou skupinou toxických a karcinogenních kontaminantů životního prostředí představující značný rizikový faktor pro zdraví lidské populace. Uvedené sloučeniny vznikají také při úpravě některých potravin, např. masných výrobků grilováním.
Grantová agentura ČR (grant 203/99/1003) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (grant MSM 1131 00001) podpořily výzkumný projekt řešený na Přírodovědecké fakultě UK zaměřený na objasnění účinků a mechanismů působení těchto sloučenin.
Chemické Listy, 96, 2002, č. 10, s. 784–791