Bezpečnost potravin

Karcinogenní sloučeniny v potravinách II

Vydáno: 21. 3. 2005
Autor:

Přehled významných skupin karcinogenních látek, které mohou být obsaženy v potravinách a pochutinách u nás běžně konzumovaných.

MŠMT ČR finančně podpořilo (grant reg. č. 432100001) práci provedenou na Ústavu chemie a biochemie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně zabývající se exogenními karcinogeny v potravinách a karcinogeny vznikajícími při jejich technologickém zpracování.

 

V přehledovém článku jsou poskytnuty informace o těchto karcinogenech:

* nitrososloučeniny,

* heterocyklické aminy,

* polycyklické aromatické uhlovodíky,

* monocyklické aromatické uhlovodíky,

* polychlorované aromáty a organochlorové pesticidy,

* ftaláty.

Chemické Listy 99, 2005, č. 1, s. 3–12 [pdf ; 408832 bytů]

 

V potravě se může vyskytovat celá řada karcinogenních sloučenin, které jsou přirozenou složkou rostlin používaných pro potravinářské účely. O karcinogenezi a přírodních karcinogenech bylo pojednáno v Chemických Listech 98, 2004, č. 7, s. 379–387, popř. v příspěvku na Agronavigatoru.