Bezpečnost potravin

Kanalizace a čištění odpadních vod projednala na dnešním zasedání vláda

Vydáno: 20. 4. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 20.4.2009.

Každoročně je vládě předkládána Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod, která shrnuje postup při naplňování směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Tato směrnice stanovuje nutnost zajistit adekvátní kanalizaci a čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel.

V ČR je celkem 635 aglomerací, které spadají do působnosti této směrnice. V nich je zapotřebí zajistit kanalizaci a čištěné odpadních vod. V současnosti považujeme za vyřešené 307 aglomerací a za ty, které dořešeny nejsou, 328 aglomerací. V případě nedořešených lokalit je třeba doplnit, že v drtivé většině jsou již projekty v různých stadiích rozpracovanosti nebo spějí k dokončení. „Jsme si vědomi nutnosti tuto směrnici naplnit, proto spolu z ministerstvem životního prostředí pracujeme na tom, aby naplňování směrnice probíhalo v pořádku,“ řekl ministr Gandalovič. Termín pro zajištění dostatečné úrovně čištění odpadních vod a výstavby kanalizací je 31. 12. 2010.

Celkem je třeba dořešit čištičky odpadních vod (ČOV) ve 205 aglomeracích a kanalizaci ve 209 aglomeracích. Z toho v 86 případech je potřeba dořešit současně ČOV a kanalizaci. Součástí projednaného materiálu je i přehledná informace, která popisuje stav ve všech dotčených aglomeracích. Ministerstvo zemědělství oslovuje a informuje samosprávy o jejich povinnosti naplnit směrnici a zároveň poskytuje informace o dostupných finančních prostředcích a dalším potřebném postupu. Aktualizace obsahuje i informaci o tom, kolik bude celkem ještě na dořešení celé problematiky třeba finančních prostředků. Náklady na dořešení ČOV v aglomeracích jsou 24 777 mil. Kč, náklady na dořešení kanalizace jsou 16 620 mil. Kč.

 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe