Bezpečnost potravin

Kampaň značky KLASA zaznamenala posun k vyšší kvalitě

Vydáno: 22. 1. 2010
Autor: bodokova1

Výsledky analýzy společnosti STEM/MARK.

Podle právě dokončené analýzy společnosti STEM/MARK došlo v průběhu roku 2009 k dalšímu posunu ve vnímání značky KLASA spotřebitelskou veřejností. Spontánní znalost značky v obecné populaci 15-55 let dosáhla v prosinci 2009 úrovně 62%, což několikanásobně převyšuje znalost obdobných značek kvality, jako například Bio, Czech Made nebo Česká kvalita. Navozená znalost značky KLASA dosáhla dokonce 87%. Znamená to potvrzení faktu, že zvolená marketingová strategie orientovaná zejména na komunikaci v jednotlivých regionech České republiky a na přímé oslovení zákazníků v místě prodeje, přinesla pozitivní výsledky.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na začátku roku 2009 ve třech samostatných výběrových řízeních vybral pro marketingovou podporu značky KLASA tři specializované agentury: mediální, kreativní a PR agenturu. Tento v praxi nejrozšířenější a osvědčený princip přináší úspory i efektivitu. Při aplikaci jiného modelu tj. zadání celé kampaně jediné agentuře, obvykle dochází k tomu, že tato agentura objedná specializované činnosti svým subdodavatelům a účtuje si jen další provizi. Samostatně vybrané specializované agentury se mohou soustředit na ty činnosti, které umí nejlépe. Další výhodou je transparentnost celého systému práce. Petr Majerik, ředitel agentury ZenithOptimedia k tomu poznamenává: „Už od konce 90. let minulého století jsme svědky razantních změn v oblasti procesů realizace marketingových strategií. Jedná se zejména o příklon k diverzifikaci portfolia dodavatelů jednotlivých marketingových služeb. Zatímco v minulosti vše koordinovala jedna „full-service“ reklamní agentura, v posledním desetiletí zadavatelé čím dál víc využívají specializované mediální agentury, kreativní agentury, PR agentury apod. Kromě cenových úspor jim to přináší i větší transparentnost. Na druhou stranu tento model je náročnější na koordinaci ze strany zadavatele marketingové kampaně.“
Praxe i v tomto případě potvrdila správnost tohoto modelu. Větší efektivita kampaně umožnila její širší rozsah, i užití nových forem komunikace zejména v regionech. Úspěšná byla aktivní účast značky na tematických událostech v řadě středních i menších měst regionů České republiky, nově byla značka viditelná i přímo v hypermarketech. Zde sloužila jako navigační systém pro spotřebitele, který zdůrazňuje na prvním místě kvalitu potravin.
V současné době SZIF připravuje plán podpory značky KLASA pro rok 2010. Ten se bude opět zaměřovat zejména na české a moravské regiony včetně podpory regionálních aktivit Agrární a Potravinářské komory ČR. Po stránce obsahové bude kampaň pokračovat v úspěšné prezentaci značky KLASA jako záruky kvality potravin.
 
Národní značku kvality KLASA uděluje kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Tuto prestižní značku spravuje od počátku roku 2004 Oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Začátkem ledna 2009 mohli nalézt spotřebitelé národní známku kvality KLASA na obalech celkem 1317 potravinářských produktů od 227 českých a moravských výrobců. Další informace o národní značce kvality KLASA a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v rubrice Propagace kvalitních potravin a na stránkách www eklasa.cz.

Zdroj: SZIF, 21.01.2010