Bezpečnost potravin

Kampaň FSA za snižování množství konzumované soli

Vydáno: 26. 3. 2006
Autor:

FSA vydal nové zásady pro redukování příjmu soli, určené pro výrobce potravin.

Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) vydal v rámci své kampaně zahájené v loňském roce a zaměřené na snižování množství soli konzumované britskou populací v potravinách, nové záměry na redukování příjmu soli, určené pro výrobce potravin. Ke snižování obsahu soli by mělo docházet u zpracovaných potravin (tzv. skrytá sůl), a to především u těch kategorií, které v denní stravě nejvíce přispívají ke zvyšování příjmu soli včetně chleba, cereálních výrobků, sýrů a konvenientních potravin. Cílem kampaně FSA je varovat spotřebitele před nebezpečím konzumace přílišného množství soli. Původním záměrem bylo redukovat příjem soli u jednotlivce z 10 g za den na 6 gramů, a to do roku 2010, nyní se ukazuje, že v plánované době se dosáhne prozatím 8 g denně. Více informací na adrese nebo zde

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=2&sectionname=Nutrition+and+Health  (22.03.06)