Bezpečnost potravin

Kabinet má znovu na stole zákon na ochranu zvířat proti týrání

Vydáno: 20. 5. 2008
Autor:

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 20.5.2008.

Návrhem zákona na ochranu zvířat proti týrání se bude na výjezdovém zasedání zabývat česká vláda. Kabinet projedná normu necelé dva měsíce poté, co Sněmovna nepřehlasovala prezidentské veto původního vládního návrhu, který v průběhu schvalovacího procesu v obou komorách parlamentu doznal řady změn.
 
Původní návrh novely byl v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně pozměňovacím návrhem doplněn přes nesouhlas ministerstva zemědělství o ustanovení umožňující při výcviku loveckého psa cvičení na jiném živém zvířeti, tzv. kontaktní norování. Senát toto ustanovení navrhl vypustit a vrátil návrh novely zákona s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna však většinou všech poslanců přehlasovala Senát a setrvala na původní verzi. Novela zákona obsahující ustanovení umožňující kontaktní norování byla 12. února 2008 postoupena prezidentu republiky. Prezident novelu zákona nepodepsal a vrátil ji Poslanecké sněmovně. Poslanci veto 11. března nepřehlasovali a zákon nebyl přijat.
„Vzhledem k tomu, že návrh zákona upravoval kromě tohoto problematického ustanovení ještě mnoho podstatných institutů, bylo nutné urychleně znovu zahájit legislativní proces. Návrh novely zákona je nyní vládě předkládán ve verzi schválené Senátem, která ustanovení umožňující kontaktní norování neobsahuje,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Hlavním cílem navrhované úpravy je podle jeho slov:
·        Zajištění adaptace Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a transpozice dalších předpisů Evropských společenství.
  • V souladu s koncepcí správního trestání ministerstva vnitra dochází k zásadním změnám také v oblasti právní úpravy přestupků a správních deliktů.
  • Návrhem novely zákona dochází ke zpřesnění ustanovení v oblasti ochrany zvířat v zájmových chovech, zejména druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.
  • Novou úpravu představuje zejména úprava oblasti ochrany handicapovaných zvířat. V této souvislosti je připojena novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavádějící institut záchranné stanice a upravující proces povolování záchranných stanic.
 
V důsledku změn, které budou provedeny v návrhu zákona, bude také nutné novelizovat zákon o správních poplatcích. Ministr Gandalovič chce vzhledem k nutnosti urychlení legislativního procesu prosadit novelu ve Sněmovně již v prvním čtení v tzv. zkráceném řízení.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe