Bezpečnost potravin

K úspěchu nanotechnologie je zapotřebí bezpečnost

Vydáno: 16. 1. 2009
Autor:

Závěry a přehled prezentací z 2. workshopu Evropské komise, který se uskutečnil 2.–3.10.2008 v Bruselu.

Ve dnech 2.–3. října 2008 se konal v Bruselu druhý dialog pod názvem “Safety for Success” (K úspěchu bezpečnost) zaměřený na bezpečnost nanotechnologie. Akci organizovala Evropská komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele. V rámci dialogu se došlo k závěru, že se během posledních let sice uskutečnilo mnoho aktivit týkajících se odpovědného vývoje a regulace nanotechnologií, bylo však zapotřebí vyvinout více úsilí. Diskuse vyzdvihla tři oblasti, které vyžadují koordinované úsilí od všech stran:
 
1) Vytvářet spolehlivé (důvěryhodné) informace o výrobcích obsahujících nanomateriály, které jsou již na trhu nebo těsně před uvedením na trh a o tom, jak byly tyto výrobky testovány.
2) Významně zapojit veřejnost na základě společných definic nanotechnologie.
3) Přehodnotit současnou legislativu tak, aby se získal jasný návod pro průmysl jak interpretovat legislativní rámce a srozumitelné údaje pro veřejnost o zásahu, který se učiní v případech, kdy jsou relevantní údaje o riziku nedostatečné nebo nejasné.
 
Zasedání dále určilo řadu klíčových bodů potřebných ke splnění těchto tří priorit. Další výzkum zaměřený na nanotechnologii zůstává významnou prioritou. Práce by se měla zaměřit na vývoj praktických metodologií pro testování nanomateriálů. Je třeba například provést více práce v oblasti
– spolehlivého porovnávání toxikologických studií in vitro a in vivo,
– cest expozice,
– vlivů dlouhodobé expozice malým dávkám.
 
Více poznatků je třeba získat o materiálech v životním prostředí, např. týkajících se agregace a desagregace, akumulace a interakce s ostatními chemickými látkami.
V oblasti legislativy je třeba objasnit, zda současná legislativa je dostatečná, jestliže existují nejistoty v souvislosti s charakterizací a biologickými vlastnostmi nanomateriálů. Na konferenci se diskutovalo o možnostech vytvoření pravidel pro intervence před uvedením výrobků na trh (procesů posuzování a autorizace), včetně otázek týkajících se nanomateriálů jakožto “nových” látek.
Konečně je třeba zavést systémy, které budou monitorovat výrobky pro uvedení na trh a zabývat se problematikou značení.
Konference požadovala, aby průmysl (výrobci) vytvářel informace o bezpečnostních aspektech nanotechnologie u výrobků přijatelnější pro regulátory i spotřebitele. Protože průmysl vede v současné době k tomuto četné diskuse, je třeba zajistit, aby se o nich vědělo, byly dobře koordinovány a byly užitečné.
 
Workshop byl organizován do osmi sekcí, každá sekce obsahovala několik prezentací. Přístup k jednotlivým prezentacím je zde.
 
Zdroj: Nanowerk