Bezpečnost potravin

JRC Newsletter: nový zpravodaj Evropské komise

Vydáno: 6. 11. 2008
Autor:

Zpravodaj zaměřený na výzkum realizovaný v EU v rámci JRC vychází od října 2008. Jde o měsíčník.

Společné výzkumné středisko (Join Research Centre, JRC), které funguje jako samostatné generální ředitelství Evropské komise, zahájilo od října 2008 vydávání zpravodaje. JRC svými aktivitami pokrývá širokou oblast výzkumu realizovaného v EU, tj. včetně výzkumu zaměřeného na sektor zemědělství a potravinářství. První vydání JRC Newsletter (září/říjen 2008, viz příloha) obsahuje tyto příspěvky související s agro-potravinářským sektorem:
 

Posuzování dopadu změn klimatu a výhledy pro Evropu (zemědělství je jedním ze sektorů, které budou významně ovlivněny změnou klimatu)

– Analytický systém pro detekci autorizovaných a neautorizovaných GMO
– Měření nízkoúrovňové aktivity polonia a uranu v pitné vodě
 
Příloha: JRC Newsletter (pdf, 970 kB)
 
Zdroj: JRC