Bezpečnost potravin

JRC Enlargement Action 2003

Vydáno: 24. 3. 2003
Autor:

Společné výzkumné centrum Evropské komise nabízí sérii workshopů pro experty z kandidátských zemi (pozvánky na semináře budou posílány přímo z jednotlivých institutů JRC, tj., společných výzkumných center (European Commission’s Joint Research Centre) a nabídku krátkodobých (3-12 měsíců) pracovních pobytů v jednotlivých institutech JRC (62 míst).

O místo může žádat jakýkoliv expert splňující zadanou odbornost a další zveřejněná kritéria.
Do klíčových oblastí odborného záběru JRC patří:
– kvalita potravin,zemědělství,
– jaderná bezpečnost, životní prostředí,
– metrologie, referenční materiály,
– chemické látky a zdraví, technologický foresight.
Další informace, přehled a specifikace nabídek jsou zveřejněny na:
http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2003/ .
Uzávěrka pro podání žádosti je 16. 6. 2003.

Výběr z kritérií pro „Visiting scientist“  a „Detached National Experts“ v JRC (European Commission’s Joint Research Centre)
Nabídka s specifikace pobytů je uveřejněna na:

http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2003/list.htm

Visiting scientist
Národnost: z jakékoliv země
Kvalifikace: vysokoškolský profesor, zkušený vědecký pracovník z renomované výzkumné organizace, zkušený výzkumný pracovník s minimálně 10letou výzkumnou praxí  po získání PhD nebo minimálně 16letou praxí po absolvování VŠ
Věk: do 65 let
Délka pobytu: 3-12 měsíců
Plat: 5500 EUR/měsíc
Formuláře žádostí: http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2003/application-form-vs.doc
(nutno zaslat žádost a CV)

Termín podání: do 16. 6. 2003, 12.00  h SEČ
Komu: kontaktním osobám uvedeným v seznamu nabídek
http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2003/list.htm

Detached national experts
Národnost: členský nebo asociovaný stát EU
Kvalifikace: experti na problematiku odpovídající zaměření činnosti JRC působící ve státní nebo privátní sféře, neziskových organizacích příp. v mezinárodních organizacích.
Věkový limit: není
Délka pobytu: 6-48 měsíců
Finanční příspěvek: po dobu práce v JRC musí původní zaměstnavatel poskytovat plat, navíc získá expert od JRC 107 EUR/den
Pobyt je realizován na základě dohody mezi Evropskou komisí a zastoupením mateřské země experta při EK (nebo dohody EK se zaměstnavatelem – v případě, že expert působí v soukromé sféře).
Podrobná pravidla viz: http://www.jrc.cec.eu.int/what_we_offer/download/rules_dne.pdf

Formulář žádosti:
http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2003/application-form-dne.doc
(nutno zaslat žádost a CV)
Termín podání: do 16.6. 2003, 12.00  h SEČ
Komu: kontaktním osobám uvedeným v seznamu nabídek
http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2003/list.htm