Bezpečnost potravin

Journal of Food and Nutrition Research (online)

Vydáno: 5. 5. 2010
Autor:

Volně přístupný vědecký časopis VÚP Bratislava.

Výskumný ústav potravinársky v Bratislavě (VÚP) na svých internetových stránkách vystavuje online vědecký časopis Journal of Food and Nutrition Research, který vycházel do roku 2005 pod názvem Bulletin potravinárskeho výskumu.
 
Zdroj: VÚP