Bezpečnost potravin

Jištění a certifikace kvality v EU

Vydáno: 18. 3. 2007
Autor: pospisilova

Projekt EU. Výstup z konference zaměřené na programy certifikace potravin, Brusel, 5.–6. února 2007.

Evropský parlament požádal Evropskou komisi, aby zahájila pilotní studii zaměřenou na programy jištění a certifikace kvality potravin (food quality assurance and certification schemes). Tímto úkolem bylo pověřeno GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, které zadalo tuto studii GŘ JRC (Společné výzkumné centrum), konkrétně Institutu pro prospektivní technologické studie (IPTS).
Zatímco počet programů jištění kvality u potravin a v zemědělství trvale roste, celkový objem zemědělské produkce pokrytý programy řízenými na evropské úrovni zůstává malý.
Cílem iniciativy Evropského parlamentu je analyzovat existující programy a identifikovat různé přístupy, které lze v budoucnosti využít, aby se zajistilo, že bude pokryt větší podíl zemědělské produkce a že zemědělci vyrábějící ve vyšší kvalitě (higher standards) získají odpovídající podíl z přidané hodnoty.
V roce 2005 byla provedena studie se zaměřením na různé proměnné veličiny v potravinovém řetězci a na certifikaci kvality v jednotlivých evropských zemích. Tato práce zahrnovala analýzu různých přístupů k vypracování celoevropského rámce pro vytváření schémat jištění a certifikace kvality v integrovaném dodavatelské řetězci.
 
JRC uspořádal k úkolu dne 7. dubna 2005 1. workshop.
Dne 13. července 2005 se uskutečnil workshop v Praze pro země střední Evropy. DG JRC/IPTS společně s DG Agri uspořádaly ve dnech 11.–12. května 2006 tzv. slyšení zainteresovaných subjektů, jehož hlavním cílem bylo zkompletovat nálezy, ke kterým se v rámci úkolu došlo. Je k dispozici konečná zpráva ze slyšení. Ve dnech 5.–6. února 2007 se uskutečnila v Bruselu konference na téma “Certifikace kvality potravin – přidávání hodnoty zemědělské produkci”.
Jsou k dispozici následující dokumenty: