Bezpečnost potravin

Jiná pravidla pro hygienu rukou v potravinářství a ve zdravotnictví

Vydáno: 15. 5. 2003
Autor:

Aplikace gelů na bázi alkoholu používaná ve zdravotnictví nezajišťuje dostatečnou čistotu rukou u pracovníků manipulujících s potravinami.

Úřad pro potraviny a léky (FDA) v USA vydal dodatečný pokyn týkající se hygieny rukou pro pracovníky v potravinářských provozovnách a v sektoru pohostinství. Nová směrnice má zamezit nedorozumění, ke kterému došlo vydáním směrnice o hygieně rukou ve zdravotnických zařízeních (vydal CDC, Centers for Disease Control and Prevention).
CDC dokument doporučuje k ošetření rukou použití gelů na bázi alkoholu, a to jako vhodnou alternativu mytí rukou u zdravotnického personálu ve zdravotnickém zařízení. FDA se však snaží vysvětlit, že nebylo nikdy míněno, aby se tento postup aplikoval u osob, které manipulují s potravinami. V nové doporučení FDA se vysvětluje, že existují značné rozdíly mezi zdravotnickým a potravinářským zařízením, včetně různých typů patogenů a různého charakteru a úrovně znečištění rukou, což vede k tomu, že u potravinářských subjektů jsou gely na bázi alkoholu méně účinné.
FDA uvádí, že správné mytí rukou v potravinářských provozovnách je důležitou a nezbytnou praxí pro zachování všeobecného zdraví, kterou nelze nahradit sanitačními prostředky aplikovanými na ruce. Tyto prostředky lze použít až následně po umytí rukou, a to jako další  preventivní opatření. V doporučení FDA se proto pozornost zaměřuje na směrnici o hygieně rukou u osob manipulujících s potravinami. Tato směrnice je součástí potravinářské legislativy.

www.cfsan.fda.gov