Bezpečnost potravin

Jen označená vejce jsou důvěryhodná

Vydáno: 21. 7. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20.7.2009.

Není to žádné šikanování, požadovat po prodejcích, aby nabízená vejce byla správně označována. Podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 musí být každé vejce označeno kódem producenta. Jen tak má zákazník jistotu, že vejce prošlo veterinární kontrolou a výrobce je konkrétní a i dosledovatelný.
 
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, připouští odchylky pro označování vajec. Počítá s možností, že při označování vajec může dojít k tomu, že otisk razítka na vajíčku může být hůře čitelný, proto uvádí, že v balení, či zásilce (šarži) může být takto „nečitelných“ razítek maximálně u 20 % vajec.
 
Na tuto výjimku však nelze spoléhat, zejména, když se do zásilky „vloudí“ vejce neoznačená vůbec. V uplynulých dnech orgány státního veterinárního dozoru zjistily při kontrole v obchodní síti (v logistickém centru) zásilku vajec z Německa, ve které nebylo 30 % vajec označeno kódem producenta. Řešení – nevyhovující balení vajec třídy A byla stažena a vrácena dodavateli. Šlo celkem o 76 050 vrácených vajec.   
 
Producent vajec v Německu své pochybení vysvětlil technickou závadou na technologickém zařízení.
 
Povinnost danou legislativou, správně označovat potraviny a výrobky, v tomto případě živočišného původu, dává zákazníkovi jistotu, že si nekupuje něco „anonymního“, ale výrobek od konkrétního výrobce, který je pod veterinárním dohledem a je kontrolními orgány dohledatelný.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR