Bezpečnost potravin

Jednání veterinářů v Itálii

Vydáno: 4. 10. 2003
Autor:

V týdnu od 22. do 26. 9. 2003 proběhlo v Itálii setkání vedoucích veterinárních správ členských a kandidátských zemí EU.

Ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR Josef Holejšovský se zúčastnil jednání šéfů veterinárních správ členských a kandidátských zemí EU. Jedním z nejdůležitějších témat, které chce Itálie za svého předsednictví Unii vyřešit, je problém welfare především z hlediska dlouhodobých transportů jatečných zvířat.
Ředitel SVS ČR uvedl, že se jednalo o připravovaném znění  Nařízení Rady a Parlamentu, které by mělo povolenou délku transportů u jatečných zvířat  výrazně zkrátit a přepravu chovných zvířat řešit tak, aby určitá část ložné plochy přepravního prostředku nebyla v průběhu transportu obsazena zvířaty, ale byla během odpočinku využita zejména pro napájení a krmení přepravovaných zvířat.
Přístup členských států k problému byl různý. Některé země – Švédsko, Finsko, Dánsko, Německo a Rakousko – souhlasí s omezením času a vzdálenosti přepravy, jiné země – Portugalsko, Španělsko a Řecko –  jsou ochotny diskutovat o podmínkách přepravy, především o vybavení transportních prostředků, ale nesouhlasí se zkrácením přepravní doby. Důvodem je jejich zeměpisné umístění a velká vzdálenost od ostatních členských zemí.
Česká republika nemá problém s dlouhodobými transporty (cesta zvířat na jatka se jen výjimečně  počítá na hodiny). Počet zahraničních transportů přes část českého území (právě do Itálie) se kvůli zpřísněnému odbavování na hranicích (oproti situaci před dvěma lety) snížilo na méně než čtvrtinu. Je potřeba, aby legislativa týkající se přepravy zvířat byla včas zahrnuta od naší legislativy (novelizovaný zákon na ochranu zvířat proti týrání) tak, aby pro české zemědělce a producenty zůstal přístupný komunitární trh EU.
SVS ČR, 2.9.03