Bezpečnost potravin

Jednání Evropského parlamentu o povodních

Vydáno: 20. 9. 2002
Autor:

souhlas EP s vytvořením fondu nouzové pomoci členským státům EU při živelních pohromách, podpora České republiky a Slovenska - využití fondů ISPA a PHARE

Poslanci Evropského parlamentu hlasovali na svém zasedání ve Štrasburku velkou většinou ve prospěch usnesení, které vyjadřuje solidaritu s obyvateli střední Evropy postižené nedávnými ničivými záplavami. Usnesení vzdává hold odvaze četných dobrovolníků a členů záchranných služeb, kteří přispěli k omezení materiálních a lidských ztrát. Zasedání také podpořilo rychlé vytvoření nouzového fondu EU pro případy živelních katastrof v členských státech. Poslanci trvali na poskytnutí bezprostřední finanční pomoci ve výši 1 mld. EUR. Tyto prostředky by měly být čerpány z rozpočtové rezervy roku 2002. Evropský parlament uvítal uplatnění předvstupního strukturálního nástroje ISPA a finančních prostředků programu PHARE ve prospěch České republiky a Slovenska. Poslanci zdůraznili, že k projevení solidarity je třeba poskytnout další finanční pomoc z nouzového fondu EU. Parlament však také vyzval členské i kandidátské státy, aby přehodnotily svou legislativu v oblastech vodního hospodářství z hlediska předcházení dalším katastrofám. Ty budou podle EP vzhledem ke globálním změnám klimatu přicházet zřejmě častěji.
ICEU – Týden v Evropě, 9.–15. 9. 2002 (Jav)