Bezpečnost potravin

Je třeba se obávat nanopotravin?

Vydáno: 23. 5. 2008
Autor:

Britská společnost pro certifikaci bioproduktů varuje před používáním nanotechnologie k výrobě potravin a kosmetických přípravků.

Soil Association (britská organizace, která zajišťuje certifikaci bioproduktů) se stala první organizací na světě, která zakazuje používání nanomateriálů – částic o průměru menším než 100 nm – a to u všech produktů, které certifikuje.
Zákaz proti “této nebezpečné, potenciálně toxické technologii, která představuje vážnou novou hrozbu lidskému zdraví”, jak Soil Association označuje nanotechnologii, aplikuje na potraviny, kosmetické přípravky (včetně kosmeceutik) a textilní výrobky.
Je to postoj, který způsobuje určitý rozruch u dodavatelů přísad, např. u firem Danisco, Aarhus Karlshamn a Arla Foods, které investovaly velké prostředky do výzkumu nanotechnologie v souvislosti s lepší aplikací nutričních faktorů do potravin a doplňků stravy, k prodloužení údržnosti výrobků, zlepšení obalů aj.
Soil Association připouští, že nanotechnologie je v některých oblastech, zejména v medicíně a v průmyslu obnovitelných zdrojů energie prospěšná, její použití ve “zdravých” a kosmetických výrobcích však považuje za sporné.
“Z 9 miliard USD, které se ročně investují do nanotechnologie, připadlo hodně na vývoj kosmetických a zdravých výrobků. Mnoho dobře známých společností jako např. L’Oreal, Unilever, Boots a Lancome vyvíjejí a již zavádějí tyto super-jemné částice do svých výrobků a u žádného výrobku není požadováno, aby byl spotřebitel varován”, uvádí asociace. Podle asociace je zapotřebí další výzkum v oblasti nanotechnologie, který by demonstroval potenciálně škodlivé účinky nanotechnologie. Soil Association přirovnává produkty nanotechnologie k produktům geneticky modifikovaným, o kterých tvrdí, že komerční zájem na jejich produkci byl vyšší než zájem o ochranu lidského zdraví. Zamýšlí se také nad možnými důsledky z uvolňování nanočástic do životního prostředí.
Nehledě na tyto obavy popularita nanopotravin stále roste a podle německé firmy Helmut Kaiser Consultancy je v současné době na světovém trhu více než 600 nanopotravin.