Bezpečnost potravin

Je třeba se obávat hovězího masa?

Vydáno: 16. 8. 2001
Autor:

BSE, hovězí maso z biofarem a mlékařských farem, biohovězí, hovězí maso Angus

Čeští producenti biohovězího a hovězího masa Bohemia Angus k aktuální diskuzi ohledně BSE prohlašují: Hovězí maso lze považovat za naprosto bezpečné za podmínek, že se bude: 1) označovat původ (čísla býka) na obalu, které koresponduje s číslem testu na BSE, 2) testovat na BSE 100 % kusů, tj. všechny kusy. Nejbezpečnější jsou dvě skupiny skotu: pastevně chovaný skot a skot z biofarem. Z bristských vládních statistik vyplývají dva rozhodující poznatky: 1) Testovat na BSE pouze skot starší 30 měsíců není dostatečné pro zajištění bezpečnosti. 2) Nejbezpečnější je pastevně chovaný skot. Naopak nejrizikovější jsou intenzivně chované kusy z mlékařských farem. Podle údajů britského Ministerstva zemědělství (MAFF) je pravděpodobnost výskytu BSE-kusu na mléčných farmách 6,9krát větší než na pasteveckých farmách. Největšími dodavateli biohovězího do obchodní sítě v ČR je firma Biopotraviny, spol. s r.o. a CPH, a.s., která vlastní největší chovná státa masného skotu ANGUS. Více informací lze získat na internetových stránkách www.biohovezi.cz a www.angus.cz.
BIO-Biopotraviny, ekozemědělství, 5, 2001, č. 7, s. 10–11