Bezpečnost potravin

Je potřeba snížit hladinu jodu

Vydáno: 22. 5. 2005
Autor:

Snížení jodu na maximálně 4 mg/kg komplexní krmné směsi pro dojnice a nosnice přispěje k bezpečné konzumaci mléka a vajec.

Evropská komise  požaduje, aby European Food Safety Autority zhodnotila fyziologické požadavky různých živočišných druhů na jod a aby prozkoumala případný nepříznivý vliv v současnosti povolené hladiny jodu na zdraví lidí a zvířat  nebo na životní prostředí. V současnosti povolená hladina je 4 mg/kg krmiva pro koně, 20 mg/kg krmiva pro ryby a 10 mg/kg krmiva pro všechny další druhy.
Dostupné  údaje však uvádějí tyto tolerovatelné  maximální dietetické hladiny jodu: 3 mg/ kg krmiva pro koně, 5 mg/kg krmiva pro nosnice, více než 60 mg/kg krmiva pro  ryby, 4 mg/kg krmiva pro psy a 6 mg/kg krmiva při kočky. Tolerance vůči jodu vysoko přesahuje u prasat a ryb  předpisy EU; tolerance (navrhovaná horní hranice) je 3 až 10krát  vyšší než jsou požadavky zvířat. V současnosti není stanovená horní bezpečná hranice u dojnic, telat, brojlerů, krůt, ovcí koz a králíků.
Výpočty podle modelu, který počítá u mléka a vajec s maximální schválenou hladinou jodu, upozorňují, že by mohly být překročeny  horní limity jodu  pro dospělé a dospívající osoby.

Feed Tech, 9, 2005, č. 2, s. 8