Bezpečnost potravin

Je kofein pro těhotné ženy škodlivý?

Vydáno: 17. 5. 2003
Autor:

Multidisciplinární studie, která je zaměřena na určení vlivu kofeinu přijímaného matkou na zdravotní stav novorozence, by měl proběhnout v následujících třech letech v rámci programu hodnocení rizik.

Na univerzitě v Leicesteru a Leedsu pokračuje výzkum potenciálního dopadu, který by mohlo mít pití kávy v průběhu těhotenství na porodní hmotnost novorozence. Výzkum by mohl osvětlit nejasnosti, které v současné době stále panují kolem možného rizika vlivu kofeinu na fetus, a posléze poskytnout těhotným ženám o pití kávy více a serioznějších informací. Současná doporučení Úřadu pro potravinové standardy (FSA), založená na vyjádření Výboru pro toxicitu (COT) limitují příjem kofeinu na hodnotu ekvivalentní „ne více než čtyřem průměrným šálkům kávy za den“. Nová studie, zahrnující soubor 3 000 žen ze tří největších britských mateřských ústavů využívá, na rozdíl od předchozích výzkumů, biomarkery pro přívod kofeinu a zkoumá interindividuální změny kofeinového metabolismu. Nadto budou zahrnuty do výzkumu veškeré zdroje příjmu kofeinu, nejenom z kávy a čaje. Výzkum byl zahájen v lednu 2003 jako část programu „Hodnocení rizik“ a má být dokončen v březnu 2006. Spotřeba kofeinu ze všech zdrojů se bude hodnotit pomocí dotazníků a bude validována stanovením obsahu  kofeinu a kofeinových metabolitů v moči a slinách v různém stupni těhotenství. Jedná se o multidisciplinární studii, na níž budou spolupracovat odborníci z oblasti biomonitoringu, veřejného zdraví, epidemiologie, výživy a porodnictví.
http://www.nutraingredients.com