Bezpečnost potravin

Je aplikace fungicidů na podzim potřeba?

Vydáno: 15. 8. 2003
Autor:

Němečtí odborníci doporučují na podzim pouze jedno ošetření řepky fungicidy proti Phoma lingam.

Zatímco někteří odborníci považují za standard minimálně jedno podzimní ošetření řepky fungicidy proti chorobám kořenového krčku a stonku (původce Phoma lingam), druzí prosazují jinou strategii. Podle zásady „pěstitelské chyby nelze kompenzovat aplikací fungicidů“ doporučují jen jedno ošetření, a to pouze za předpokladu, že se sejdou následující faktory:
 Slabé porosty jako důsledek špatné předseťové přípravy půdy, příliš pozdního nebo naopak příliš časného výsevu, silného přemokření půdy po výsevu nebo sucha po vyklíčení. V takových případech podpoří růst rostlin aplikace fungicidů na bázi azolů.
 Příliš bujné porosty v důsledku přehnojení dusíkem. Tady je zapotřebí spíše regulace růstu.
 Časné a silné napadení rostlin fómou.
 Stanoviště s častými holomrazy. Zde vykazují postřiky azoly lepší zimovzdornost porostů.
Optimální termín pro ošetření nastává po vytvoření čtvrtého až šestého pravého listu. Zlepšení zimovzdornosti, popř. podpory růstu lze dosáhnout aplikací fungicidu Folicur nebo Caramba v dávce 0,5 až 0,75 l.ha–1, regulaci růstu zajistí 1,0 l.ha –1 (Folicur nebo Caramba). Spolehlivého účinku proti Phoma lingam je dosaženo aplikací jednoho z těchto fungicidů v dávce 1,5 l.ha–1.
DLG-Mitt., 2003, č. 7, s. 47