Bezpečnost potravin

Japonsko ohlásilo 18. případ BSE

Vydáno: 10. 10. 2003
Autor:

Výskyt BSE byl zjištěn u pravděpodobně nejmladšího kusu, býka starého 23 měsíců.

V pondělí 7. října 2003 potvrdilo ministerstvo zdravotnictví v Japonsku výskyt 18. případu BSE. K výskytu BSE došlo u 23 měsíců starého býka, což je nejnižší věk u pozitivního případu BSE v Japonsku a pravděpodobně i na světě.
BSE je popsáno jako atypická forma onemocnění a to proto, že se abnormální priony objevené u býka lišily od prionů v jiných případech BSE.
Dosud nebyl určen způsob přenosu BSE. Vládní odborníci se domnívají, že zdrojem výskytu byly krávy importované do Japonska z Velké Británie v 80. letech nebo masokostní moučky dovezená z Itálie před rokem 1990.
www.foodsafetytoday.com