Bezpečnost potravin

Jakost pomerančových, grapefruitových a jablečných džusů dostupných na polském trhu

Vydáno: 11. 7. 2003
Autor:

Polští inspektoři z Ústředního inspektorátu pro standardy v Poznani se zaměřili na sledování jakosti džusů dostupných na polském trhu. Byl sledován také výskyt falšovaných výrobků.

U vzorků pomerančových, grapefruitových a jablečných džusů bylo sledováno 19 parametrů podle Sbírky prováděcích předpisů pro hodnocení ovocných a zeleninových džusů zahrnujících hustotu, kyselost, obsah organických kyselin, obsah vybraných sacharidů, necukerného  extraktu, vybraných minerálních látek, D-sorbitolu a prolinu. Podle zprávy z r. 2002 bylo do analýz zařazeno 35 značek pomerančového džusu od 17 výrobců, 30 značek grapefruitového džusu od 18 výrobců a 40 značek jablečného džusu od 21 výrobce.  Na základě výsledky analýz byly výrobky zařazeny do čtyř  jakostních tříd, byl také sledován podíl falšovaných výrobků. Ve srovnání s r. 2001 u pomerančového a jablečného džusu vzrostl podíl výrobků zařazených do 1. jakostní třídy o 16,9 resp. o 18 %, v případě grapefruitového džusu byl zaznamenán opačný trend – pokles o 20 %.  Pouze u pomerančového džusu poklesl počet případů falšování výrobků (o 8,5 %), u grapefruitového a jablečného džusů došlo k nárůstu počtu dokázaných případů falšování o 3,3 % resp. o 26,5 %.    
Przemysl Fermentacyjny i Owocowo Warzywny 2003 47 (2) 18–19
Časopis je k dispozici ve studovně Knihovny ÚZPI. Přístup k on-line katalogům a databázím Knihovny: www.agronavigator.cz; kanál „ÚZPI“; kategorie „Knihovna“