Bezpečnost potravin

Jak zacházet s prasečími hlavami…

Vydáno: 13. 4. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 13. 4. 2011.

Na základě nového evropského nařízení může jít ulovené divoké prase určené pro uvádění do oběhu dále bez hlavy. Vychází se tak vstříc lovcům, kteří si chtějí nechat zpracovat kančí hlavu jako loveckou trofej ve schváleném preparátorském závodě.

Již totiž nabyla účinnosti novela Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004, která mimo jiné upravuje také podmínky pro dodávání hlavy ulovené volně žijící zvěře vnímavé k trichinelóze do zařízení pro nakládání se zvěřinou.

Podle dříve platného znění musela být hlava volně žijící zvěře vnímavé k trichinelóze, dodávané do zařízení pro nakládání se zvěřinou (tedy tzv. do „výkupu“), dodávána vždy, a to bez ohledu na to, zda byl ulovený např. divočák prohlédnut proškolenou osobou či nikoli. Novela zavádí úlevu z této povinnosti – hlava uloveného divočáka (nebo jiné vnímavé zvěře – masožravce, všežravce) nemusí být dodána spolu s tělem k úřední veterinární prohlídce, pokud je tato hlava dodána a zpracována v zařízení pro zpracování trofejí.

Toto zařízení pro zpracovávání trofejí ovšem musí splňovat podmínky stanovené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009 a Nařízení Komise (EU) č.  142/2001 – tedy musí být schváleno místně příslušnou krajskou veterinární správou. Informace o tom, že hlava byla dodána do preparátorského zařízení musí být uvedena v prohlášení proškolené osoby (např. uvedení schvalovacího čísla preparátorského zařízení). Tato povinnost se vztahuje na kusy dodávané k uvádění na trh k lidské spotřebě, nikoli pro kusy určené k osobní spotřebě lovce.

Dosud platící předpisy vycházely z toho, že je třeba u zvířat vnímavých na trichinelózu, což je onemocnění přenosné na člověka, dodržet podmínky dosledovatelnosti všech částí uloveného zvířete. Nyní jde o podstatnou úlevu, která vychází jednak z požadavku lovců, kteří touží po trofeji, jednak z toho, že pro možné uvolnění masa do veřejného stravování se využívá dokonalejší trávicí metoda, tudíž se nevyužije odběrných míst z hlavy (jazyka a lícních svalů).

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.