Bezpečnost potravin

Jak zacházet s potravinami napadenými plísněmi

Vydáno: 11. 3. 2009
Autor:

Úřad pro bezpečnost a kontrolu potravin v USA uvádí, za jakých podmínek lze potraviny s plísní ještě konzumovat.

Mykotoxiny jsou škodlivé látky produkované plísněmi. Mohou se ukrývat hluboko pod povrchem napadené potraviny, přičemž je pouhým okem nevidíme. Mykotoxiny mají řadu negativních účinků na zdraví konzumentů.
Zpravodajský server iDNES.cz uveřejnil dne 10.3.2009 článek pod názvem Plesnivou mrkev můžete sníst, chleba vyhoďte, ve kterém odkazuje na doporučení vydaná Food Safety and Inspection Service US Department of Agriculture (Úřadem pro bezpečnost a kontrolu potravin Ministerstva zemědělství USA, FSIS-USDA).
Podle FSIS je třeba rozlišovat potraviny z hlediska napadení plísní do dvou skupin:
– potraviny s vyšším obsahem vody,
– potraviny s nižším obsahem vody.
Potraviny s nižším obsahem vody, ke kterým patří např. mrkev, zelí a paprikový lusk, jsou odolnější k prorůstání plísní do vnitřních vrstev potraviny, a proto je lze za určitých okolností (po odstranění dostatečně velkého podílu zasažené potraviny) ještě konzumovat. Vyjádření FSIS je součástí informačního přehledu, který se věnuje plísním, mykotoxinům/aflatoxinům, ochraně potravin před plísněmi, zacházení s potravinami, na kterých roste plíseň aj.