Bezpečnost potravin

Jak vnímají spotřebitelé v EU riziko z potravin

Vydáno: 12. 2. 2006
Autor:

Jsou uvedeny výsledky průzkumu provedeného v termínu září–říjen 2005. Je k dispozici Special Eurobarometer report 238.

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) společně s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) zadaly provedení průzkumu v členských státech EU-25 zaměřeného na to, jak spotřebitelé vnímají rizika z potravin. Výsledky průzkumu jsou uvedeny ve speciální zprávě Eurobarometru (viz příloha).

 

Hlavní poznatky, ke kterým se v rámci průzkumu (prováděného v termínu od 2. září do 6. října 2005) dospělo:

 

* Velké potravinářské krize v minulosti (např. BSE, dioxiny) spotřebitelé neuvádějí jako hlavní problémy, kterých se v současné době obávají.

* Existuje vysoká úroveň povědomí o předpisech EU týkajících se bezpečnosti potravin (> 60 %).

* Téměř šest spotřebitelů z deseti souhlasí, že rozhodnutí veřejných institucí týkající se rizika z potravin jsou vědecky podložená.

* Jeden občan ze dvou si myslí, že veřejné instituce dělají dobrou práci, pokud jde o informováním spotřebitelů o riziku z potravin.

Příloha: Special Eurobarometer report 238 (232 stran)

 

EFSA