Bezpečnost potravin

Jak rozpoznat napadení fuzárii?

Vydáno: 25. 5. 2005
Autor:

Typické příznaky se nemusí vždy projevit a i na pohled nezávadné zrno může obsahovat mykotoxiny.

Zrna napadená fuzárii vykazují nestejnou velikost, tvar i barvu. Typickým příznakem napadení je zbělení a svraskání zrna; matný, šedý až šedožlutý povrch; načervenalá barva. Symptomy však mohou být každý rok jiné. Časné napadení fuzárii se většinou projevuje nedostatečnou tvorbou zrna, při pozdním napadení jsou rozdíly ve tvaru a velikosti zrna velmi málo patrné. Kromě toho může klasy napadat podobným způsobem také Microdochium nivale (plíseň sněžná). Kontaminace zrna se však nemusí projevit ve vzhledu, takže se často stává, že i na pohled nezávadné zrno může být kontaminováno. Na základě vizuálního hodnocení proto nelze na obsah mykotoxinů usuzovat.
DLG-Mitt., 2005, č. 5, s. 17