Bezpečnost potravin

Jak bezpečné jsou vysoké dávky vitaminu A?

Vydáno: 16. 9. 2005
Autor:

Pravidelná dlouhodobá konzumace jater může vést k nadměrnému příjmu vitaminu A, který se může projevit zvýšením rizika osteoporózy v pozdějším věku. Je k dispozici úplný text zprávy Vědeckého poradního výboru pro výživu (SACN) ve Velké Británii, který posuzoval bezpečnost (zdravotní nezávadnost) vitaminu A.

Úřad pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (Food Standards Agency, FSA) vydal dne 7. září 2005 preventivní doporučení týkající se hladiny vitaminu A ve stravě osob, které konzumují pravidelně játra a dále osob, u kterých existuje riziko osteoporózy. Tato informace se opírá o zprávu provedenou Vědeckým poradním výborem pro výživu (Scientific Advisory Committee on Nutrition, SACN).

 

FSA požádal SACN, aby prověřil výživová doporučení pro vitamin A, neboť experti v květnu 2003 upozornili na to, že existuje pravděpodobnost, že vysoké dávky vitaminu A přijímané po řadu let mohou způsobovat riziko osteoporózy v pozdějším věku. SACN došel k těmto závěrům:

 

* Nebyl k dispozici dostatečný důkaz o spojení mezi zdravotním stavem kostí a příjmem vitaminu A, který by opravňoval ke změně dietetických doporučení u všech spotřebitelů.

* Z důvodu bezpečnosti by osoby, které konzumují pravidelně játra, tj. více než jedenkrát týdně, neměly zvyšovat toto množství a měly by vyloučit konzumaci doplňků (suplementů) vitaminu A.

* U osob s rizikem osteoporózy se doporučuje nekonzumovat více než 1,5 mg vitaminu A denně.

 

Vzhledem k tomu, že jsou játra zvláště dobrým zdrojem vitaminu A (obsahují mnohem větší množství než ostatní potraviny), doporučuje se – jako preventivní opatření – osobám, které konzumují játra a výrobky z jater pravidelně každý týden, aby toto množství dále nezvyšovaly. Osoby, které konzumují játra příležitostně, se rizika nadměrného příjmu vitaminu A obávat nemusejí. To hrozí pouze osobám, které konzumují játra pravidelně po řadu let.

FSA také radí ženám v menopauze a mužům nad 65 let, tj. skupinám, které jsou více ohroženy osteoporózou, nekonzumovat více než 1,5 mg vitaminu A denně. To znamená nekonzumovat játra nebo játrové výrobky více než jedenkrát týdně. Osoby s rizikem osteoporózy by měly také vyloučit konzumaci suplementů obsahujících vitamin A, včetně oleje z rybích jater.

 

Ženám, které jsou těhotné nebo pomýšlejí na dítě, se doporučení nemění – měly by vyloučit konzumaci suplementů obsahujících vitamin A a konzumaci jater nebo játrových výrobků, neboť velkým množstvím vitaminu A mohou uškodit ještě nenarozenému dítěti.

 

Další poznámky k vitaminu A

 

V květnu 2003 skupina expertů pro vitaminy a minerální látky (Expert Group on Vitamins and Minerals, EVM), což je nezávislý poradní výbor expertů, informovala o bezpečných hladinách příjmu vitaminů a minerálních látek v doplňcích stravy a fortifikovaných potravinách. V této souvislosti výbor upozornil na to, že se domnívá, že konzumace více než 1,5 mg vitaminu A denně zvyšuje riziko osteoporózy.

Osteoporóza je charakterizována úbytkem kostí neboli snížením hustoty minerálních látek v kostech, což vede k tomu, že jsou kosti křehké a snadno se lámou. Úbytek kostí je přirozený proces stárnutí, přičemž ne každý trpí osteoporózou. Pevnost kostí a rychlost, se kterou dochází k úbytku kostí, ovlivňují například hormony, rodinná anamnéza, pohlaví, věk a dále řada faktorů životního stylu.

 

Denní doporučovaný příjem vitaminu A je 0,7 mg pro muže a 0,6 mg pro ženy.

 

Vitamina A se získává ve dvou formách:

 

* Je o předem vytvořený vitamin A, také nazývaný “retinol”, který se vyskytuje pouze v potravinách živočišného původu. Hlavním dietetickým zdrojem retinolu jsou játra.

* Karotenoidy obsažené v potravinách rostlinného původu působí jako provitamin A, který se v těle přeměňuje na retinol.

 

Játra obsahují podstatně větší množství vitaminu A než ostatní potraviny. Průměrná porce jater je asi 100 g. Množství vitaminu A v této porci je značně proměnlivé a závisí na typu zvířete, ze kterého játra pocházejí a na chovu zvířete. Analýza vzorků jater ukazuje, že typický obsah vitaminu A u tepelně opracovaných jater se pohybuje v rozmezí 10–25 mg/100 g.

 

Osoby, které konzumují více než jednu porci jater týdně, by mohly překročit doporučované maximum 1,5 mg vitaminu A za den (to odpovídá 10,5 mg vitaminu A za týden).

Obsah vitaminu A v játrové paštice závisí na obsahu jater ve výrobku a je proto různý. Jako typická hodnota získaná analýzou řady vzorků se uvádí 7,3 mg/100 g.

 

Ve zprávě SACN se rovněž uvádí, že nedostatečný příjem vitaminu D může zvyšovat škodlivé účinky vysokých dávek vitaminu A na kosti. Člověk získává většinu vitaminu D působením slunečního světla na pokožku. Proto osoby, které se málo vystavují účinkům slunečních paprsků, např. starší jedinci, kteří setrvávají v bytech nebo osoby z různých etnických skupin, které se zahalují do oděvu, mohou být vystaveny riziku z účinků vysokých dávek vitaminu A.

 

Ke zdrojům vitaminu D patří: ryby a vejce, fortifikované potraviny, např. margarin, snídaňové cereálie, chléb, sušené mléko. Játra jsou rovněž zdrojem vitaminu D, avšak spotřebitelům s vysokou konzumací jater, dále osobám, u kterých je riziko osteoporózy, těhotným ženám nebo těm ženám, které plánují dítě, se radí získávat vitamin D z jiných dietetických zdrojů.

 

Játra jsou dobrým zdrojem železa ve stravě, existují však i jiné potraviny, které poskytují dostatek železa. Mezi ně patří například: červené maso, luštěniny, chléb, zelené druhy zeleniny a fortifikované snídaňové cereálie.

 

SACN

 

Příloha : Dietetické doporučení vitaminu A (SACN, 2005. 83 stran) [pdf ; 889024 bytů]