Bezpečnost potravin

Jablečné víno (cider) neobsahuje patulin

Vydáno: 4. 9. 2003
Autor:

Britský Úřad pro potravinové standardy (FSA) nezjistil v jablečných vínech (ciderech) ani jablečných šťávách přítomnost patulinu.

Britský Úřad pro potravinové standardy (FSA) zveřejnil výsledky šetření, prováděného s cílem zjistit hladinu mykotoxinu patulinu v jablečných vínech – ciderech. Přestože se patulin během fermentace, která je jednou z výrobních fází, ničí, mohou některé francouzské cidery  (nebo ciderové výrobky „francouzského typu“) obsahovat patulin z čerstvé jablečné šťávy, která se při tomto způsobu výroby přidává do výrobků až po fermentaci. Analýza 100 vzorků výrobků prokázala, že obsah patulinu ve všech vzorcích byl pod detektovatelnou hladinou testu, tj. méně než 3 µg/kg. Limitní hodnota patulinu pro cidery a jablečné šťávy, stanovená EU,  je 50 µg/kg. Kompletní seznam vzorků je k dispozici na internetové adrese
http://www.foodsafetytoday.com