Bezpečnost potravin

IUFoST2010: 15. světový kongres

Vydáno: 30. 8. 2010
Autor:

Uskutečnil se v Cape Town (Jihoafrická republika) ve dnech 22.–26.8.2010.


Hlavní témata 15. světového kongresu o potravinářské vědě a technologii byla:

 
1. Bezpečnost potravin, schémata jištění bezpečnosti potravin & analýza rizika (krizový management aj.)
2. Potravinářské kontaminanty, toxikologie & mykotoxiny (nejlepší postupy/metody, modely, komunikace veřejnosti aj.)
3. Analýza potravin (nové postupy/metody, rychlost a aplikovatelnost aj.)
4. Chemie potravin (bílkoviny, lipidy/tuky/oleje, sacharidy & vláknina, méně známé produkty, profily složení, nový pohled na strukturu/chování aj.)
5. Potravinářské složky a přídatné látky (aditiva) (pro různé sektory potr. průmyslu, funkčnost a “Clean Label”)
6. Funkční potraviny ( nutriční profily & značení aj.)
7. Potravinářská aromata
8. Potraviny, výživa, strava a zdraví (výrobky pro pacienty s HIV/AIDS, boj proti obezitě a jiným civilizačním onemocněním aj.)
9. Fyzikální vědy a věda o senzorech – Senzorový vjem a analýza
10. Vývoj výrobků/nové výrobky
11. Globální a regionální spotřebitelské trendy a chování – spotřebitelský marketing
12. Informace o potravinách & vzdělávání spotřebitelů
13. Výroba potravin, nové technologie & optimalizace výroby
14. Zpracování ovoce & zeleniny, ovocné šťávy & nové technologie
15. Zpracování masa & drůbeže, nové species, nové zpracovatelské technologie
16. Mořské plody, ryby a zpracování ryb, nové species, nové zpracovatelské technologie
17. Balení potravin (funkčnost versus udržitelnost versus riziko, uhlíková stopa, nové materiály, speciální prostředí, nové tlaky na srozumitelnost, náklady/prospěch, snižování odpadu aj.)                                      
18. Management odpadu & udržitelnost životního prostředí (voda při zpracování potravin, dostupnost vody, snížení odpadu a manipulace s odpadem, vedlejší produkty, onemocnění z vody, problémy energie, úprava a zásoby vody)
19. Cereálie, luštěniny & olejniny (zpracování, chemie a analýza)
20. Problematika zabezpečení potravin – zabezpečení potravin v případě krize – reálná rizika a nejlepší řešení
21. Potravinářská legislativa (harmonizace a schvalování nových technologií: GM, nanotechnologie, klonování)
22. Fermentace a biotechnologie (optimalizace, nové jedinečné výrobky, nové procesy aj.)
23. Potravinářské strojírenství (fyzikální vlastnosti potravin, návrh a simulace procesů aj.)
24. Geneticky modifikované potraviny (fakta, příležitosti/rizika, potírání mýtů aj.)
25. Etnické potraviny
26. Zemědělská výroba a dodávky potravin – snižování posklizňových ztrát (uvedení vědeckého výzkumu do praxe, transfer technologií, vliv globálního oteplování a udržitelnost zemědělské výroby)
27. Potravinářská mikrobiologie
28. Potravinářská věda a technologie, vzdělávání, rozvoj
29. Ostatní
30. Nanotechnologie
 
V průběhu kongresu se uskutečnilo několik speciálních workshopů a seminářů
 
Vybrané prezentace z 15. kongresu IUFoST budou uveřejněny ve speciálním vydání časopisu Food Research International.
Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI (ZPK) zprostředkovává přístup k tomuto vědeckému časopisu.
 
Zdroj: IUFoST