Bezpečnost potravin

Italský návrh na označování lepku

Vydáno: 15. 7. 2004
Autor:

Itálie má v úmyslu zavést kvůli lepší ochraně celiaků povinný údaj ohledně přítomnosti glutenu na všech potravinách. Projednává se notifikace předložená Komisi.

Italská vláda notifikovala pod č. 2004/136/1 doplněk italské legislativy týkající se označení potravin se zaměřením na lepek (gluten). Změna dosavadních pravidel spočívá v tom, že vedle seznamu složek by na výrobku mělo být uvedeno „obsahuje lepek“ vždy, když potravina obsahuje více lepku než 20 mg/100 g potraviny (česká vyhláška 54/2004 Sb.stanovuje pro bezlepkové potraviny max. obsah gliadinu: 10 mg/100 g sušiny nebo 10 mg/100 ml; uvažuje se, že gliadin tvoří asi polovinu z celkového obsahu lepku). Pokud by – podle italského návrhu – byl obsah lepku nižší než 20 mg/100 g, mělo by se uvést „obsahuje stopy lepku“. Argumentuje se tím, že lepek je klasifikován jako potenciální alergen, a podle směrnice ES 2003/89 musí být na potravině zřetelně vyznačen. Jen tak lze poskytnout přiměřenou ochranu osobám trpícím celiakií.
Z hlediska proveditelnosti tohoto opatření je namítáno, že není k dispozici vhodná testovací metoda pro přesné stanovení lepku v potravině. Podle potravinářských společností by se takové pravidlo stalo překážkou trhu a stanovení dvou hladin by bylo nepřiměřené, protože pro dvouúrovňový režim hladiny lepku není vědecké opodstatnění. Očekává se stanovisko Komise.
Další informace o lepku a gliadinu najdete na adresách:
http://www.csaceliacs.org/DefofGlutenFree.php
http://www.celiac.com/st_prod.html?p_prodid=209
EU Food Law, 2004, č. 171, s. 8