Bezpečnost potravin

Itálie hlásí onemocnění drůbeže

Vydáno: 18. 12. 2002
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR o výskytu influlenzy drůbeže v některých italských regionech.

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel: 22181 2530, tisk. ml.: 22181 2811, fax: 22181 2986,
e-m: j.duben@svscr.cz; web: www.svscr.cz

ZPRÁVA PRO TISK 17. 12. 2002

Nevozte ptáky z Lombardie a Veneta
Sice se z Itálie moc ptáků nevozí, nicméně v souvislosti s neustálým výskytem influenzy drůbeže v regionech Veneto a Lombardie a povolením vakcinace zde, Státní veterinární správa ČR nepovoluje ode dnešního dne dovoz a tranzit žádných ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), i běžců a dovoz živočišných produktů pocházejících z nich, pokud nejsou ošetřeny tak, aby byl virus ptačí influenzy destruován. To znamená tzv. dostatečně tepelně opracovaných.
Toto opatření, které se týká zmíněných regionů,  Státní veterinární správa ČR přijala  na základě rozhodnutí Komise 2002/975/EC z 12. 12. 2002 a s přihlédnutím k současné nákazové situaci v těchto italských regionech Veneto a Lombardie.
Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz nebo tranzit výše zmíněného zboží z  uvedeného regionu, místně příslušná veterinární správa tento dovoz nebo tranzit nepovolí (např. podle § 54, odst. (2) písm. c) veterinárního zákona (zákona č. 166/1999 Sb.,).
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: svs.aquasoft.cz