Bezpečnost potravin

Isomaltulóza – přísada nového typu

Vydáno: 17. 6. 2005
Autor:

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat Evropské komise projednává schválení isomaltulózy pro evropský trh jako potraviny nového typu.

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCoFCAH) bude na svém zasedání dne 23. června 2005 projednávat mimo jiného návrh rozhodnutí o povolení umístit na trh v EU isomaltulózu, a to jako potravinu nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady.

Dne 4. března 2004 Südzucker AG předal kompetentním úřadům v Německu žádost o povolení umístit na trh isomaltulózu jako potravinu nového typu nebo přísadu pro potraviny nového typu.

Dne 1. října 2004 kompetentní úřad v Německu vydal zprávu o počátečním zhodnocení isomaltulózy. Ve zprávě došel k závěru, že navrhované použití isomaltulózy je pro humánní účely bezpečné.

Dne 30. listopadu 2004 Komise postoupila zprávu o počátečním hodnocení všem členským státům. Během 60 dnů stanovených článkem 6 (4) nařízení (ES) č. 258/97 byly podány oprávněné námitky. O námitkách/připomínkách se diskutovalo s členskými státy EU na schůzi Stálého výboru dne 14. února 2005 společně s prvním požadavkem na umístění isomaltulózy na trh Společenství zaslaným firmou Cargill.

Pokud jde o nutriční značení isomaltulózy a propagaci potravin obsahujících isomaltulózu, aplikuje se směrnice 90/496/ES z 24. září 1990 o nutričním značení potravin.

 

V článku 1 navrhovaného rozhodnutí se uvádí, že isomaltulózu, jak je specifikována v příloze, lze umístit na trh ve Společenství jako potravinu nového typu nebo jako přísadu pro potraviny nového typu.

Článek 2 se týká označování isomaltulózy. Bude uvedena na etiketě výrobku jako taková nebo na seznamu přísad, které potravina obsahuje. Hvězdičkou bude označena poznámka týkající se isomaltulózy, která bude vyjádřena slovy “isomaltulóza je zdroj glukózy a fruktózy”. Tato slova budou o minimálně stejné velikosti jako jednotlivé přísady na seznamu přísad.

 

Příloha navrhovaného rozhodnutí: Specifikace isomaltulózy

 

Definice: Isomaltulóza je disacharid, který se skládá z jedné glukózy a jedné fruktózy spojených alfa-1,6-glukosidickou vazbou. Získává se ze sacharózy enzymovým postupem. Komerční výrobek je monohydrát.

 

Chemický název: 6-0-alfa-D-glukopyranosyl-D-fruktofuranóza, monohydrát

Molekulová hmotnost: 360,3 (monohydrát)

Popis: Bílá nebo téměř bílá krystalická látka sladké chuti, téměř bez vůně.

Příloha : Žádost firmy Cargill o schválení isomaltulózy [pdf ; 379319 bytů]

PKČR  (dokument přístupný registrovaným uživatelům)