Bezpečnost potravin

Irský úřad pro potraviny zahájil program úvodních kurzů o bezpečnosti potravin

Vydáno: 17. 2. 2004
Autor:

Rozsáhlý program školení o základních zásadách bezpečnosti potravin pro 500 000 zaměstnanců irského potravinářského průmyslu zahájil 11. 2. 2004 Irský úřad pro potraviny (Food Safety Authority of Ireland -FSAI).

U nového  programu, který  zahrnuje tříhodinové školení,  se předpokládá vzájemná spolupráce mezi vedením firem a zaměstnanci. Školení je koncipováno tak, aby bylo přístupné i zaměstnancům s jazykovými problémy nebo s nedostatečným základním vzděláním (v Irsku má téměř 25 % obyvatel). V zájmu ochrany spotřebitelů jsou zaměstnavatelé  ze zákona povinni zajistit, aby zaměstnanci, kteří se podílejí na výrobě potravin, byli dostatečně proškoleni v dodržování hygienických zásad a aby byla zajištěna účinná kontrola jejich dodržování. Více než 60 % nahlášených případů výskytu alimentárních onemocnění připadá na  potravinářských sektor. Jednou z hlavních příčin je nedodržování hygienických zásad a nedostatečné zaškolení personálu.
Výukový tříhodinový program zahrnuje videopořad, DVD v osmi jazycích (čínsky, lotyšsky, litevsky, polsky, portugalsky, španělsky, rumunsky a anglicky),  pracovní sešit, interaktivní školící hry. Zaškolování budou zajišťovat školitelé, kteří absolvovali dvoudenní speciální kurz na FSAI „Školení a školitelé“ – „Training and Trainers“.  Podle průzkumu FSAI u 30 % z dotazovaných  firem existují určité bariéry, které brání provedení školení – v 66 % z finančních důvodů a z 25 % z nedostatku času nebo složení personálu.
Cena za tříhodinový program je 250 € na jednu firmu. V ceně jsou zahrnuty náklady na školitele DVD a příručku školitele.  Cena za pracovní sešit pro jednoho zaměstnance je 1,50 €. Program byl schválen Národní agenturou pro gramotnost dospělých (National Adult Literacy Agency – NALA), která na vývoji programu spolupracovala s FSAI.
Firmy si mohou organizovat vzdělávací kurz zcela samostatně. Mohou vyslat svého zaměstnance na oficiální kurz FSAI, který pak proškolí ostatní zaměstnance. FSAI v současné době jedná s Výborem pro další vzdělávání a školení (Further Education and Training Awards Council – FETAC) o udělení certifikátu pro speciální kurz „Školení a školitelé“ a se Svazem podnikatelů, který hodlá dodávat program klientům.
Ověřování pilotní verze programu se zúčastnilo několik společností Glanbia, Fresh Ways, Flash’s Bar,  Londis supermarket and Keighery’s Coffee Shop in Waterford.  
Nový program nyní pokryje citelnou mezeru ve vzdělávání zaměstnanců potravinářského průmyslu, kteří nebyli zahrnuti do vzdělávacího programu na tzv. úrovni č. 1. Program je velmi vhodný pro všechny zaměstnance bez předchozích zkušeností v potravinářském průmyslu.
http://www.fsai.ie/