Bezpečnost potravin

Irsko podporuje zdravou výživu

Vydáno: 13. 9. 2004
Autor:

Jako příspěvek k řešení celonárodního problému obezity probíhá v Irsku vládní kampaň zaměřená na zdravý způsob stravování a rozvoj výroby funkčních potravin. Obezita se v současné době stává podle zprávy ministerstva zdravotnictví v Irsku nejzávažnějším zdravotním problémem.

V rámci řešení problému vzrůstající obezity populace se irská vláda zaměřila prostřednictvím celonárodní kampaně na zdravý způsob stravování. Obezita se v současné době stává podle zprávy ministerstva zdravotnictví v Irsku nejzávažnějším zdravotním problémem, což ovšem na druhé straně vytváří prostor pro rozvoj dosud relativně nevelkého a trhu zdravých potravin. Každý osmý Ir je obézní a podle údajů ministerstva zdravotnictví tento trend nadále pokračuje, přičemž v posledních čtyřech letech se hladina obezity zvýšila o 30 %. Za  hlavní příčinu obezity irské populace považuje ministr zdravotnictví špatné stravovací návyky a malou fyzickou aktivitu. Sedavému způsobu života přispívá údajně i nevlídné irské počasí a nedostatečný počet sportovních zařízení. Kampaň nazvaná „Každý krok se počítá“, která proběhne v příštích měsících v celé zemi, by měla zvýšit zájem obyvatel o zdravé stravování a přiměřené tělesné cvičení. Zvýšená pozornost věnovaná spotřebiteli vlastnímu zdraví by se následně měla odrazit v růstu irského trhu funkčních potravin a podle střízlivého odhadu dosáhnout hodnoty 10 mil. USD (8,3 mil. EUR). V současné době dominují na irském trhu funkčních potravin mléčné funkční výrobky, ovšem narůstajících příležitostí, které vyplývají ze zvyšující se poptávky po zdravých potravinách se již chopila i řada malých a středních výrobců v dalších potravinářských odvětvích. Irská vláda v rámci iniciativy „Irské výrobní závody“ v současné době nabízí těmto společnostem odborné kurzy a výukové semináře, zaměřené na jejich úspěšné prosazení se na trhu funkčních potravin. Irská mlékárenská společnost Glanbia prozatím investovala 15 mil. EUR do vybudováni nového inovačního centra na vývoj funkčních potravin a zdravých ingrediencí.
http://www.nutraingredients.com