Bezpečnost potravin

Irské fórum pro kontrolu a prevenci alimentárních onemocnění

Vydáno: 18. 5. 2005
Autor:

Irská asociace pro podporu bezpečnosti potravin Safefood dala podnět k vytvoření společného fóra pro spolupráci s organizacemi pro veřejné zdraví v Severním Irsku a Irské republice s cílem kontroly a prevence výskytu infekčních intestinálních onemocnění na celém ostrově.

Fórum, jehož hlavními představiteli jsou Centrum pro výskyt přenosných chorob (CDSC) v Severním Irsku a Národní centrum pro výskyt chorob (NDSC) v Irské republice, bylo vytvořeno na základě zprávy vydané v dubnu t. r. Ve zprávě „Alimentární infekce a gastrointestinální choroby na irském ostrově“  bylo důrazně požadováno vytvoření komplexního a účinného systému pro bezpečnost potravin, který by zahrnoval celý ostrov. Zpráva ukázala rozdíly mezi systémy získávání a zpracovávání údajů o výskytu infekčních gastrointestinálních onemocnění v Severním Irsku, resp. v Irské republice, a doporučila provést harmonizaci těchto dvou monitorovacích systémů. V Irsku je každý den zaznamenáno 8800 nových případů akutní gastroenteritidy, což odpovídá 3,2 milionu případů ročně. Odhaduje se, že kvůli gastroenteritidě se každoročně v Irsku zamešká 1,5 milionu pracovních dní, což odpovídá ztrátě zhruba 173,5 mil. EUR. Od společného harmonizovaného systému se očekává mnohem účinnější kontrola vedoucí ke snížení finančních ztrát. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com