Bezpečnost potravin

Irradiation for Food Safety and Quality

Vydáno: 16. 3. 2004
Autor:

Irradiation for food safety and quality: proceedings of FAO/IAEA/WHO / edit. Paisan Loaharanu, Paul Thomas.- 1. vyd. International conference on ensuring the safety and quality of food through radiation processing. Antalya, Turkey, 19.10.2001 - 22.10.2001 vyd. Lancaster : Technomic publishing, 2001. - 216 s.,  ISBN 1-58716-081-1 Kniha je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90779

Nová publikace ve fondu Knihovny ÚZPI je dalším příspěvkem k řadě publikací, které se zabývají ozařováním potravin. Kniha představuje sborník přednášek z konference o zajišťování bezpečnosti a jakosti potravin s využitím technologie ozařování, kterou pořádalo  společně několik organizací FAO/IAEA/WHO v r. 2001.  V publikaci jsou diskutovány legislativní otázky využívání technologie ozařování potravin, její význam při prevenci onemocnění z potravin a související ekonomické otázky. Kniha je určena především odborníkům z potravinářského průmyslu a také zástupcům spotřebitelských organizací.
Více informací o publikaci lze získat zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra bezpečnosti potravinÚstavu zemědělských a potravinářských informací v Praze.