Bezpečnost potravin

IPPC a správná praxe v zemědělství a potravinářství

Vydáno: 31. 1. 2006
Autor:

Zemědělská a ekologická regionální agentura z Náměště nad Oslavou pořádá semináře k IPPC

Podstatou nové ekologické legislativy je prevence a omezování průmyslového a zemědělského znečišťování všech složek životního prostředí. Jedná se o snížení materiálové spotřeby, menší energetickou náročnost a dodržení celkově čistších technologických postupů, tedy předcházení znečištění již v průběhu technologických procesů a nikoliv jen instalací koncových zařízení (ČOV, filtry a podobně).

Již několik let platí povinnost vyplývající ze zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Řada dotčených podniků už tyto záležitosti vyřešila či řeší, ale stále ještě existuje mnoho těch, které problematiku zatím přehlížejí či odkládají. Je nutné si uvědomit, že je velmi naléhavé a ve vlastním zájmu začít se problémem zabývat. Konečný termín, kdy mají dotčené podniky povinnost mít integrované povolení provozu je 30. 10. 2007. Celý proces integrovaného povolování trvá při hladkém průběhu asi půl roku, ale nezřídka se objeví komplikace, které jej dokáží prodloužit i na více než jeden rok. Když k tomu připočteme dobu nutnou pro vypracování žádosti o vydání integrovaného povolení, je opravdu nejvyšší čas.

Dalším důležitým opatřením v ochraně životního prostředí je plán zavedení zásad správné zemědělské praxe, který souvisí s ochranou ovzduší. Tento dokument si mohou vypracovat, nebo nechat vypracovat zemědělské podniky zařazené kapacitou ustájení mezi střední, velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší. Odpadne jim potom povinnost pravidelně provádět autorizované měření emisí. V tomto plánu jsou shrnuta opatření a používané postupy, které by měly snížit emise do ovzduší a snížit negativní vlivy na životní prostředí.

Zemědělská a ekologická regionální agentura z Náměště nad Oslavou v letošním roce pořádá v ČR v rámci OP Mze opatření 2.2. několik seminářů na tato aktuální témata. Lektory budou  přední  a  zkušení odborníci, kteří pomohou provozovatelům se v této problematice lépe zorientovat, doporučí potřebné kroky ke splnění příslušné legislativy a poradí i praktické zkušenosti.

 

15. 2. 2006 – České Budějovice Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, ul. Studentská 13, Pavilon F, učebna F3

22. 2. 2006 – Olomouc, Palackého univerzita, Třída Svobody 26, Aula přírodovědecké fakulty

1. 3. 2006 – Beroun, Nenačovice 87 – zařízení biofarmy

8. 3. 2006 – Znojmo, hotel Dukla, Holandská 30

15. 3. 2006 – Chrudim, Zemědělská agentura MZe,  Poděbradova 909

Více informací o seminářích včetně přihlašovacích formulářích Vám budou poskytnuty na:
ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura
V.Nezvala 977, 675 71  Náměšť n/O
Tel.: 568 620 070; fax: 568 620 547;
e-mail: kubisova@cmcnamest.cz; www.komposty.cz
Příloha : Pozvánka na semináře [doc ; 2956800 bytů]