Bezpečnost potravin

Inulin může zlepšovat absorpci železa rostlinného původu

Vydáno: 19. 1. 2008
Autor:

Inulin může zlepšovat absorpci železa z potravin rostlinného původu, obsahujících řadu sloučenin, které zabraňují vstřebávání železa.

Inulin je nestravitelný polysacharid tvořený jednotkami fruktosy, v tlustém střevu je metabolizován probiotickými bakteriemi, ve vodě je rozpustný a má v zásadě charakter rozpustné vlákniny. Prokazatelně zlepšuje zdraví trávicího traktu a napomáhá organismu absorbovat vápník. Pracovníci výzkumné služby při americkém ministerstvu zemědělství ARS nyní zjistili, že inulin může rovněž zlepšovat absorpci železa z potravin rostlinného původu, které obsahují řadu sloučenin zabraňujících vstřebávání železa. V rámci studie američtí výzkumníci sledovali 24 selat starších pěti týdnů a dvanáct selat ve věku nad šest týdnů. Selata dostávala krmení na bázi kukuřice nebo sóji s nízkým obsahem železa, resp. stejnou potravu obohacenou 2, resp. 4 % purifikovaného inulinu. Selata byla vybrána pro tyto experimenty proto, že jejich gastrointestinální trakt a fyziologie zažívání jsou velmi podobné lidskému. Selata krmená potravou se 4 % inulinu vykazovala v porovnání se skupinou bez inulinu 28% zlepšení v absorbování železa a 15% zvýšení koncentrace krevního hemoglobinu. Selata se 4 % inulinu měla rovněž vyšší hladinu rozpustného železa po celé délce střeva. Autoři se domnívají, že to může být výsledkem příznivého působení bakterií, které fermentují inulin v tlustém střevu a uvolňují mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které zvyšují kyselost prostředí. V důsledku toho dochází k intenzivní tvorbě buněk sliznice a tím i zvětšování plochy, na které se může železo absorbovat. Metabolické produkty fermentace inulinu rovněž aktivují gen známý jako DMT 1 (transporter iontů železa), který kóduje protein potřebný pro příjem železa těmito buňkami. ARS se v současné době zabývá šlechtěním základních potravinářských plodin se zvýšeným obsahem inulinu. Bohatým zdrojem inulinu jsou zejména cibule a česnek.