Bezpečnost potravin

INTRADFOODS: Inovace u tradičních potravin

Vydáno: 3. 11. 2006
Autor:

Sborník příspěvků z konference EFFOST, která se uskutečnila v říjnu 2005 ve Valencii (Španělsko).

Na Polytechnické universitě ve Valencii se uskutečnil ve dnech 25.–28. října 2005 kongres na téma “Inovace u tradičních potravin”. Kongres organizovala Evropská federace pro potravinářskou vědu a technologii (EFFOST).
Kongres navštívilo více než 400 delegátů ze 47 zemí pěti kontinentů. Program zahrnoval 17 vyžádaných plenárních přednášek a 49 orálních sdělení, která byla podle zaměření rozdělena do pěti sekcí:

1. Analytické prostředky nového typu pro posouzení kvality potravin
2. Bezpečnost tradičních potravin
3. Nové postupy modelování reálných potravin
4. Zdraví a výživová hodnota tradičních potravin
5. Perspektivní technologie pro bezpečnější potraviny
Na kongresu bylo prezentováno 460 posterů.

Před vlastním kongresem se konal workshop zaměřený na vysokotlaké, nízkoteplotní zpracování potravin, bezpečnostní a kvalitativní hledisko, výrobní parametry a přijatelnost pro spotřebitele.

Uvedenému kongresu EFFOST je věnováno speciální vydání časopisu Trends in Food Science and Technology 17, 2006, č. 9. Obsahuje následující příspěvky:

* Posouzení rizika z chemických látek v evropských tradičních potravinách
* Metody pro rychlou detekci reziduí chemických látek a veterinárních léčiv v potravinách živočišného původu
* Kvantifikace DNA z geneticky modifikovaných organismů v kompozitních a zpracovaných potravinách
* Tradiční potraviny: proč a jak je udržet
* Zdroje přírodních fenolových antioxidantů
* Minimální zpracování pro zdravé tradiční potraviny

Pozn.: Zemědělská a potravinářská knihovna (ZPK) ÚZPI zprostředkovává přístup k uvedenému časopisu. Seznam elektronických časopisů zpřístupňovaných ZPK.

Přehled akcí EFFOST
Přehled speciálních vydání časopisů nakladatelství Elsevier