Bezpečnost potravin

Internetový portál na téma poruchy příjmu potravy

Vydáno: 31. 3. 2003
Autor:

On-line přístup k informacím o prevenci poruch příjmu potravy podporovaný Spolkovým ústředím zdravotní osvěty.

Nový portál Spolkové ústředí zdravotní osvěty o poruchách příjmu potravy nabízí postiženým, rodinným příslušníkům a ostatním zájemcům možnost informací. Cílem Spolkového ústředí zdravotní osvěty je osvětou vytvořit povědomí o poruchách příjmu potravy a dlouhodobě činit preventivní opatření proti vzniku tohoto onemocnění. Prevence poruch příjmu potravy se má podporovat včasným poskytnutím informací. Spolkové ústředí zdravotní osvěty vyzývá ke komunikaci na toto téma a nabízí konkrétní pomocné stanovisko.
www.bzga-essstoerungen.de