Bezpečnost potravin

Inspekce zakázala nudle původem z Číny

Vydáno: 16. 12. 2010
Autor: berankova1

Tisková zpráva SZPI ze dne 16.12. 2010.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zakázala prodej Rychlopřípravných nudlí (hmotnost 500g, DMT 30. 9. 2012) původem z Číny a Skleněných nudlí (hmotnost 250g, DMT 31. 12. 2012) taktéž původem z Číny.

Nudle obsahují vyšší množství hliníku, než je limit stanovený na zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Stanovená limitní hodnota je 10 mg/kg.

Laboratorní rozbory odhalily u vzorku Rychlopřípravných nudlí 21,10 mg/kg hliníku a u vzorku Skleněných nudlí 142,00 mg/kg hliníku.

Uvedené nudle do České republiky dovezla společnost Vivacomex s.r.o.

Potravina je  nevhodná k lidské spotřebě z důvodu kontaminace cizorodými látkami a inspekce nařídila její okamžité stažení z tržní sítě. Vzhledem k  datu minimální trvanlivosti mohou mít spotřebitelé nudle stále doma. SZPI nedoporučuje jejich konzumaci.

Všechny členské země EU byly o tomto případu informovány prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).

(Zpracovala: Romana Kadaňková, vedoucí oddělení komunikace)

http://www.szpi.gov.cz/