Bezpečnost potravin

Inspekce skončila, nezapomeňte!

Vydáno: 1. 2. 2004
Autor:

Supervize EU si učinila odpovídající obrázek o úrovni našich závodů zpracovávajících maso, mléko, vejce, ryby či zvěřinu, i o úrovni státního veterinárního dozoru. Na základě zjištění zřídily krajské veterinární správy nápravu a ještě před závěrečným jednáním byla činnost těchto provozů ukončena nebo pozastavena.

Poslední inspekce z EU, z Generálního ředitelství Zdraví a ochrany spotřebitele (DG SANCO) Evropské komise, přesněji z jeho Potravinového a veterinárního úřadu v Dublinu (FVO), která se týkala našich potravinářských zpracovatelských závodů a jejich provozů sice skončila, to však ale neznamená, že teď už mají všichni vyhráno a mohou se vrátit ke starým praktikám: „To je dobré, to ještě vydrží, či toho si nikdo nevšimne“.
Většina českých zpracovatelů potravin živočišného původu již z vlastní zkušenosti dobře ví, že se vyplatí poslouchat orgány státního veterinárního dozoru a zákon. Tato EU supervize, která v průběhu uplynulých 14 dní zmapovala prakticky celou republiku, si učinila odpovídající obrázek o úrovni našich závodů zpracovávajících maso, mléko, vejce, ryby či zvěřinu, i o úrovni státního veterinárního dozoru. Obrázek není s ohledem na zpracovatele ani růžový ani černý, pravda, má svá stinná místa, která však nejsou nevybělitelná. Závady, které inspektoři zjistili, se mnohdy vyskytly v posledních týdnech, některá pochybení byla administrativního rázu. Vážnější problémy inspektoři zjistili u šesti navštívených subjektů. Na základě těchto zjištění místně příslušné krajské veterinární správy zřídily nápravu a ještě před závěrečným jednáním činnost těchto provozů byla skončena nebo pozastavena.
První týden navštívily dvě skupiny inspektorů 16 závodů a v nich 44 provozů, druhý týden přibyl ještě jeden tým, takže za 14 dnů sedm inspektorů prověřilo celkem téměř padesátku závodů a prakticky stovku provozů. Jejich dojem je v převažující míře příznivý. Zejména pak vedoucí mise Anders Manestam ocenil systém našeho státního veterinárního dozoru a ohromnou práci krajských veterinárních správ, které musely prakticky za posledních 14 dní v měsíci prosinci posoudit zpracovatelské závody a jejich provozy tak, aby jim v prvních dnech měsíce ledna mohly doručit schválení anebo neschválení s vyjmenovanými závadami, které, chtějí-li dále vyrábět, musejí odstranit. Důležité též bylo, že si inspektoři na namátkou vybraných příkladech ověřili, že uzavřené, tj. neschválené provozy, opravdu nevyrábějí.
Státní veterinární správa připomíná zpracovatelům: Nezapomeňte! Takováto mise, kterou jsme nyní zažili jako kandidátská země, nás bude příště čekat jako zemi členskou. Dojde-li k tomu ještě v tomto roce, není jisté, ale příští rok už určitě ano.
Je dobře, že ČR přijala harmonizovanou veterinární legislativu, tj. novelu veterinárního zákona i příslušné vyhlášky včas,  je proto možné říci, že v okamžiku vstupu ČR do EU bude možné potvrdit, že zde nebude zpracovatelských provozů, které by veterinární legislativě neodpovídaly.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz .

SVS, 30. 1. 2004