Bezpečnost potravin

Inovace výrobků ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti

Vydáno: 24. 11. 2003
Autor:

Do 17. prosince 2003 se lze zapojit do výzkumných aktivit Leatherhead Food International zaměřených na řešení praktických problémů potravinářského průmyslu. Výsledkem budou nové/inovované výrobky, které budou mít větší předpoklad k tomu, aby uspěly na trhu, kde se trvale zvyšuje konkurence.

Leatherhead Food International, skupina pro vývoj potravinářských přísad a výrobků zahájila řadu výzkumných iniciativ, o které se zajímá potravinářský průmysl i farmaceutické společnosti. Cílem těchto iniciativ je inovace výrobků, která zajistí, že tyto výrobky obstojí na trhu, kde se neustále zvyšuje konkurence. Leatherhead Food International na svých internetových stránkách uvádí šest výzkumných témat, do kterých se lze zapojit. Jsou to:
* Stabilita vápníku ve fortifikovaných nápojích
* Komplexní systémy vytváření gelu a jejich aplikace
* Vývoj výrobků na bázi škrobu s nízkým glykemickým indexem
* Odhad údržnosti potravin
* Kontrola stability pěny v potravinách
* Alternativy želatiny pro mikrozapouzdřování aromat, olejů a nutraceutik

Zájemci o účast v těchto projektech se mohou přihlásit do 17. prosince 2003 vedoucím jednotlivých projektů. Více informací k jednotlivým výzkumným tématům je k dispozici v
Potravinářských aktualitách (pro registrované uživatele).