Bezpečnost potravin

Informační centrum bezpečnosti potravin na Zemi živitelce v Českých Budějovicích

Vydáno: 8. 9. 2006
Autor:

Účast Informačního centra bezpečnosti potravin na letošní Zemi živitelce v Českých Budějovicích

Účast Informačního centra bezpečnosti potravin na letošní Zemi živitelce v Českých Budějovicích
 
Oblíbená výstava Země živitelka otevřela své brány pro veřejnost letos již po třiatřicáté v Českých Budějovicích ve dnech 24.8. – 29.8. Výstava byla tradičně věnována prezentaci celého zemědělsko-potravinářského sektoru se zvláštním důrazem na tvorbu a ochranu životního prostředí. Informační centrum bezpečnosti potravin bylo součástí stánku Ministerstva zemědělství ČR, které návštěvnici mohli navštívit v pavilonu B4.
V neděli 27.8. proběhla ve spolupráci s MZe ČR velmi zdařilá akce pro děti – hudebně zábavný program „ Pět klíčů k bezpečnému stravování“. Celkem tři vystoupení dvojice hudebníků na volné ploše před výstavním pavilonem zaujala nejen děti, ale i mnohé rodiče.
Během všech dnů konání výstavy Země živitelka byly návštěvníkům rozdávány informační a propagační materiály a publikace týkající se problematiky bezpečnosti potravin, potravinářských aditiv, GMO potravin, výživových doporučení nebo problematiky BSE. Spotřebitelská veřejnost byla též seznámena s novými aktivitami Informačního centra – novou internetovou stránkou pro mládež, organizací dalšího ročníku Dnů bezpečnosti potravin 2007 a rozbíhající se spoluprací se „Zdravými městy“, jako jsou Ústí nad Labem nebo Litoměřice. Přítomní pracovníci Informačního centra BP rovněž zodpověděli řadu nejrůznějších dotazů z řad návštěvníků.
Informační centrum BP svou aktivní prezentací na letošní výstavě Země živitelka úspěšně splnilo své základní poslání, kterým je seznamovat spotřebitelskou veřejnost s ověřenými zdroji informací z oblasti zajištění bezpečnosti potravin v České republice a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podávat základní informace z oblasti výživy, stravování a hygienických předpisů.
Za Informační centrum bezpečnosti potravin: Ing. Marta Pospíšilová