Bezpečnost potravin

Informační brány pro oblast zemědělství a potravinářství

Vydáno: 21. 5. 2005
Autor:

Přehled zahraničních informačních bran. Definice informační brány: "Webový nástroj zajišťující přístup ke sbírce kvalitních, odborně vybraných a zhodnocených informačních zdrojů pro podporu výzkumu v určitém oboru".

Ve světě heterogenních zdrojů a rostoucího počtu elektronických zdrojů přístupných prostřednictvím sítí je stále obtížnější nalézt relevantní informace. V posledních letech roste proto obliba tzv. oborových informačních bran (tj. webového nástroje zajišťujícího přístup ke sbírce kvalitních, odborně vybraných a zhodnocených informačních zdrojů pro podporu výzkumu v určitém oboru). Oborové informační brány umožňují systematickou práci s informačními zdroji na základě výběru kvalitních zdrojů, vysoké úrovně jejich popisu podle mezinárodních standardů a prověřování jejich dostupnosti. Odborníkům z jednotlivých oborů se v rámci oborových informačních bran otevírá možnost doporučit kvalitní zdroje kolegům i studentům doma i v zahraničí a naopak se snadno dostat ke zdrojům, které doporučili jiní. Doplňování elektronické sbírky přitom může významně ovlivnit doplňování klasických fondů v příslušném oboru.

 

V zahraničí již existuje řada oborových informačních bran. Pro oblast zemědělství je to např. AgriFor – britská oborová informační brána, která zajišťuje přístup k vysoce kvalitním internetovým zdrojům v zemědělství, potravinářství a lesnictví. AgriFor je jednou z pěti oborových informačních bran v rámci BIOME, brány umožňující přístup ke zdrojům informací z oblasti zdraví a věd o životě.

V rámci projektu Renardus existují pro oblast zemědělství oborové informační brány DAINet – německá informační síť pro zemědělství nebo NOVAGate – brána k vybraným internetovým zdrojům v oblasti věd o lesnictví, veterinární vědy, zemědělství, potravinářství a životního prostředí, kterou vytvářejí knihovny skandinávských zemí. Od 1. 9. 2003 Finsko zahájilo projekt Finské informační brány. Velkého úsilí již bylo vynaloženo při budování AGRIGATE – oborové informační brány pro zemědělství v Austrálii. AgNIC je branou k vybraným zemědělským informacím v USA. Na jejím budování se podílí National Agricultural Library společně s řadou dalších odborných knihoven.