Bezpečnost potravin

Informace o složení pokrmů rychlého občerstvení

Vydáno: 23. 11. 2005
Autor:

McDonald hodlá zavést vlastní způsob označování množství energie a živin na obalech u svého základního sortimentu.

Řetezec rychlého občerstvení McDonald´s hodlá zavést na obalech se standardním sortimentem (nikoli na speciálně objednaných pokrmech) uvádění nutričních informací, které až dosud byly sice uváděny na letácích, ale ty nebyly vždy ve stravovacích podnicích k dispozici. Mělo by k tomu dojít během roku 2006 v USA, Evropě, Asii i Jižní Americe. Nutriční informace mají sestávat z údaje o počtu kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů a sodíku, a má být uveden jednak počet kcal resp. gramů v příslušné porci, jednak má být každý z těchto údajů přepočten na procenta doporučené denní dávky, aby se spotřebitel orientoval, jaký podíl stravy už přijal a aby na základě toho mohl upravit svůj celodenní stravovací program. Jednotlivým údajům jsou přiřazeny speciální ikony.

Zatím byl tento způsob označování zkoušen ve Španělsku, Skotsku, USA, Číně, Kolumbii a Hong Kongu.

Agitátoři zdravé výživy však vyzývají, aby byl počet kalorií příp. i ostatní údaje uváděn již na panelech v nabídce pokrmů, aby tento údaj zákazníci znali již před objednáním. Tento způsob byl zatím zkoušen asi v 10 podnicích McDonald´s v USA. Souvisí to se snahou o vydání Zákona o informacích a označování pokrmů (Menu Education and Labeling Act = MEAL), která je v Americe podporována s ohledem na stále větší podíl osob a stravujících se mimo domov.

EU Food Law, 2005, č. 232, s. 1, 3