Bezpečnost potravin

Informace o rybí moučce a oleji v EU

Vydáno: 7. 9. 2003
Autor:

V současnosti většina zemí EU produkuje podstatnou část rybí moučky z odpadu při zpracování ryb.

Odvětví výroby rybí moučky a rybího oleje předložilo Evropskému parlamentu nové informace o  vlivu odvětví na životní prostředí, zaměstnanost a ekonomiku EU. Účelem  je podpořit postavení těchto živočišných krmiv (rybí moučky a oleje) a získat práva na výlov. Většina zemí EU produkuje podstatnou část rybí moučky z odpadu při zpracování ryb. Např. Španělsko produkuje 100 % rybí moučky a oleje z odpadu, Velké Británie 85 % a Irsko 60 %. Výjimkou v EU je Dánsko, které produkuje rybí moučku a olej z vylovených ryb. K hlavním zemím exportujícím rybí moučku patří Peru, Chile, Island a Dánsko. Celková produkce rybí moučky se odhaduje na 1,1 mil. tun. V roce 2002 bylo okolo 34 % rybí moučky užito v chovu ryb, 29 % v odvětví výroby prasat, 27 % v krmivech pro drůbež, 1 % v krmivech pro přežvýkavce a 9 % v ostatních krmivech. Pokud se týká rybího oleje, bylo 56 % užito v krmivech pro aquakulturu, 30 % v potravinách, 12 % v průmyslovém zboží a 2 % ve farmaceutických výrobcích.
Feed Mngmt, 54, 2003, č. 6, s. 30