Bezpečnost potravin

Informace o ptačí chřipce na stránkách ICBP

Vydáno: 18. 2. 2009
Autor:

Přehled kontaktních míst, kde lze získat aktuální informace o výskytu ptačí chřipky ve světě, EU a ČR.

Obecně lze říci, že influenza, neboli chřipka, je virové onemocnění, které postihuje všechny savce i ptáky, přičemž u každého živočišného druhu se vyskytuje specifický typ viru. Každý živočišný druh tedy může onemocnět zpravidla jen tím „svým“ virem.
Pokud jde o ptačí chřipku (aviární influenzu), může jít o nízce patogenní formu, která postihuje pouze ptáky, a pak o formu vysoce patogenní, ze které jsou obavy (zejména) a kterou za určitých okolností mohou onemocnět i savci. Tato vysoce patogenní aviární influenza se vyznačuje vysokou morbiditou a mortalitou ptáků. Onemocnění vyvolává virus influenzy, který patří do čeledi Orthomyxovirů.
 
Více informací je k dispozici v publikaci J. Dubna vydané v rámci ICBP v roce 2007 pod názvem Aktuálně o ptačí chřipce.
 
Evropská komise, GŘ zdraví a ochrany spotřebitele zřídilo speciální internetovou stránku pro problematiku ptačí chřipky. Internetové stránky zřídily také jednotlivé státy EU.
Evropská unie úzce spolupracuje s mezinárodními partnery v boji proti ptačí chřipce. Evropská komise je v kontaktu a vyměňuje si informace týkající se ptačí chřipky s Mezinárodním úřadem pro nákazy zvířat (OIE) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
 
V ČR situaci monitoruje a vydává potřebná opatření k zajištění bezpečnosti obyvatel i zvířat Státní veterinární správa ČR. Tiskové zprávy SVS ČR jsou průběžně uveřejňovány na stránkách ICBP v sekci TZ SVS ČR a Veterinární záležitosti. V posledně jmenované sekci se nacházejí všechny informace k problematice ptačí chřipky, které byly v rámci ICBP zpracovávány.
 
Zdroj: ICBP