Bezpečnost potravin

Informace na stránkách „Legislativa“

Vydáno: 10. 10. 2010
Autor: sukova1

Co na stránkách najdete.

Vyberete-li kategorii, zobrazí se příslušné vložené informace.

Upozorňujeme na materiál "Zákon o potravinách a prováděcí vyhlášky", kde jsou aktuální plné texty zákona 110/1997 a příslušných vyhlášek k tomuto zákonu.

Dále upozorňujeme na "Seznam potravinářských předpisů ES – část 1 a část 2" a na pravidelné měsíční zprávy "Nové potravinářské předpisy ES", kde se uvádějí citace relevantních předpisů.